Цени

Психологическа оценка на дете
130 лв.
първоначална среща с родители; 3 срещи с детето; консултация с родители
За Контакти
Консултация с дете или родител
30 лв.
За Контакти
Семинари с родители
15 лв.
За Контакти
Група "Светът без мама"
15 лв.
За Контакти
Група "Аз, ти, ние"
25 лв.
За Контакти
Изготвяне на становище с тестова батерия:
60/60/30 лв.
тестиране и обработка
WISC IV - 60 лв./TEMAS - 60 лв./ТУГ - 30 лв.
За Контакти

 

Logo-shareno