Какво е детски психолог?

Какво е детски психологДетският психолог е специалист, който проучва индивидуалните психологични особености и потребности на децата и на техните семейства. Осъществява индивидуално консултиране на деца и юноши по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие. Също така консултира родители по въпросите, свързани с взаимоотношенията им с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им.

Детският психолог развива когнитивните умения на детето: възприятие, мислене, внимание, памет; както и работи за овладяването на трудно поведение, подобряването на комуникацията, повишаването на самооценката. Освен това детският психолог подпомага емоционалното благополучие на детето.

Детският психолог Не е специалист, който може самостоятелно да постави диагноза. Според законодателството на република България, диагноза може да бъде поставена от мултидисциплинарен екип, ръководен от детски психиатър.

Детските психиатрични клиники, от които се издават диагнози на деца в България са следните:

София – клиника по детска психиатрия „Св. Никола” към УМБАЛ „Александровска”
Пловдив – клиника по психиатрия и медицинска психология в УМБАЛ „Св. Георги”
Варна – клиника по детска психиатрия към МБАЛ „Св. Марина”

Диагноза може да бъде издадена и от всеки един детски психиатър, независимо от вида на лечебното заведение, към което работи. Такива специалисти има в Русе, Бургас, Кюстендил и Плевен.

*Поради наличието на малко за страната детски психиатрични клиники, записването на час не става моментално и трябва да се има предвид, че консултация в една такава клиника може да се случи и няколко месеца след подаването на заявка!