Какво е играта на ужким и кога се появява тя?

imagination childrenИграта на ужким е умението да използваш един предмет за различни цели от тези, за които е предназначен. Ако едно дете вземе слушалката на телефона и започне да говори по нея, това е така наречената предметна игра, тъй като детето използва предмета (телефона) по предназначение (да говори по него). Ако обаче детето взема една химикалка и я сложи до ухото си като телефон и започне да говори по нея, това вече е игра на ужким. Във втория случай детето си представя, че химикалката е телефон и я използва за целите на играта си.

Както много други умения, така и играта на ужким се развива постепенно и преминава през различни етапи. Ето и стъпките, през които трябва да мине детето ви, преди да успее напълно да усъвършенства този вид игра:

Между 18 и 24 месеца– тогава се появяват първите наченки на тази игрова дейност. Детето започва да разиграва различни ситуации, но само тези, които вижда в ежедневието си. Детето все още не може само да измисля сценариите в своята игра, но пък пресъздава ситуации, които е видяло вкъщи или навън. Така то може да се преструва, че говори по телефона като вземе нечий телефон, може да яде изкуствен плод наужким.

На 24 месеца детето вече може да използва различни предмети за различни цели, но само ако те са сходни по качества- форма, цветове или други характеристики. Например, за да говори по телефона, детето вече не се нуждае от такъв, а може да използва банан вместо това, защото бананът прилича на слушалката на телефона по своята форма.

Между 2 и 3 години детето постепенно разбира, че може да използва всеки един предмет за своята цел. Заместващият предмет вече не е необходимо да притежава сходни свойства на основния, той може да бъде съвсем различен и въпреки това да изпълнява същите функции в играта. Ако детето иска да говори по телефона в своята игра, но не разполага нито със слушалка, нито с банан, то може да вземе шише или нещо друго, съвсем различно на външен вид от телефонната слушалка.

Между 3 и 4 години детето вече успява да разиграва сложни сценарии, включващи много герои и различни взаимоотношения между тях- приятелство, битка. Появяват се и вълшебните предмети. Ако до този момент няколко стола и одеало върху тях са били просто къща, то сега те могат да изпълняват ролята на вълшебен замък, в който има принцеса с вълшебна пръчка.

Играта на ужким се развива с развитието на въображението. Колкото повече пораства детето, толкова по-богато става неговото въображение. Между 2 и 5 години повечето деца имат въображаем приятел и това е напълно нормално. Повечето хора вярват, че това е знак за самотност, но истината е, че въображаемият приятел е признак за креативност, богато въображение и социалност. Той помага на децата да изразяват своите чувства, да споделят и да разрешават проблемни ситуации. Диалогът с тези „приятели“ позволява на децата да измислят нови начини за справяне и да преживяват негативните емоции, като не ги задържат в себе си.

За да подпомогнете развитието на играта на ужким можете да:

  • използвате различни предмети от ежедневието си в играта с децата. Ако имате малка къща, вземете ключовете от колата и се опитайте да я отключите или заключите. След време можете да използвате и въображаем ключ. Въвеждайте най-различни предмети за най-различни цели. Постепенно можете да превърнете стара кутия от обувки в количка, а след това и в нещо магическо (вълшебната кутия).
  • четете приказки и кратки разкази на децата си. Това дообогатява тяхното въображение и те биха могли да използват герои и ситуации от приказките в своите измислени сценарии.
  • позволявате на детето да играе с различни предмети (безопасни за него, разбира се) и насърчавате щурите му идеи.

Важно е в игрите да има правила. Пръчката е вълшебна, но с нея не може да се удря! Кутията е кола, но не можеш да излизаш с нея на пътя! Тези правила трябва да са ясни и да се обясни на детето защо ги има. То трябва да знае, че ако удари с пръчката, другия човек ще го боли или че ако излезе навън с измислената си кола, може да го блъсне истинска кола.