Как да насърчим самостоятелността по добър начин?

насърчавамКогато едно дете има здравословно чувство за независимост, то зачита границите, поставени от страна на родителите. То знае, че е свободно да изследва безопасни света, създаден за него и ще се развива чувството за вземане на решения само. Тук родителите имат отговорната задача да ги насърчават, като осигурят рамка чрез техните отношения и действия. Това значи:

 

  • Бъдете мили, но отстоявайте позицията си. Винаги правете това, което казвате, че ще направите. Друг фактор тук е уважението. Дори малките деца трябва да имат възможност да завършат една дейност, преди да преминат към друга.
  • Учете детето си чрез правене на неща. Това означава по-малко говорене, по-малко лекции и повече действия. Например, повечето малки деца ударят родителите си, други деца и домашни животни. Родителите често правят грешката да им казвам да не удрят или ги удря обратно. Това поведение често е просто проучване. Моделиране на подходящо поведение би означавало да се хване ръката на детето и с неговата да ръка да се докосва леко обекта на удара, като се повтаря наколко пъти и се казва: ‘‘Може да докосваш нежно, да погалиш“ .
  • Покажете на децата какво да правят и бъдете за тях модел за подходящо поведение. Избягвайте да им казвате какво не могат да правя.
  • Насърчавайте детето си да мисли. Направете го като го питате въпроси с „как” и „какво“.
  • Предлагайте им ограничен избор (всички от които са приемливи) и избягвайте отворени избори, които насърчават “не”, като например “искаш ли да си лягаш?”. Вместо това попитайте: „Какво ще правим преди да отидеш в леглото“.
  • Използвайте достатъчно похвати за отвличане на вниманието и пренасочване. Това е един от ключовите инструменти. Показвайте на детето какво може да прави, вместо да им казвате какво не могат. Децата ще изследват и много от тях са обзети от желания за неподходящи обекти и оставени без алтернатива, това ще доведе до чувство на неудовлетвореност, съмнение и срам. Ефективното отвличане на вниманието означава да се даде на детето подходяща алтернативна дейност, в която е най-добре родителят да участват. Това ще трябва да се повтаря и ето тук идват времето и търпението. Избягвайте напляскването и/или острите думи.
  • Избягвайте борбата за власт. Прегръдка и малко време за изчакване означават повече от вика с участието на “да” и “не”.
  • Разпознавайте разликата между желания и нужди. Нуждите трябва да бъдат удовлетворени, докато исканията са възможност за учене.
  • Осигурете безопасна среда за изследване и премахванете тежките и опасни предмети. Осигурете внимателно и любщо наблюдение, което да учи ма различни умения.